7 lutego

ROIC i WACC – klucz do zwiększania zysków ponad koszt kapitału?

Firma, aby odnieść sukces i przyciągnąć inwestorów, musi nie tylko być innowacyjna, ale także efektywnie wykorzystywać swój kapitał. Jednym z kluczowych wskaźników, który pomaga ocenić, czy biznes osiąga zwrot z inwestycji wyższy niż jej koszt kapitału, jest ROIC (Return on New Invested Capital). To pojęcie nie tylko ma znaczenie dla przedsiębiorców, ale także dla inwestorów, którzy szukają firm o potencjale wzrostu.

ROIC > WACC: Co to oznacza?

ROIC jest wyrażeniem tego, ile wartości firma generuje poprzez nowo zainwestowany kapitał. Jednak, aby to było znaczące, musi on przewyższać WACC (Weighted Average Cost of Capital), co oznacza średnią ważoną kosztu kapitału. WACC uwzględnia koszty finansowania biznesu i jest tym, czym firma musi zarabiać, aby zrekompensować swoim inwestorom ryzyko inwestycji.

Dlaczego ROIC > WACC jest kluczowe?

Jeśli ROIC jest większy niż WACC, oznacza to, że firma generuje dodatkową wartość dla swoich akcjonariuszy. Inwestorzy są bardziej skłonni lokować swoje pieniądze w firmie, która potrafi efektywnie zarządzać swoim kapitałem i przynosić wyższe stopy zwrotu niż koszt kapitału. Dlatego ROIC staje się kluczowym wskaźnikiem oceny wartości spółki.

Marka i przewaga technologiczna: klucz do osiągnięcia ROIC > WACC

Aby osiągnąć ROIC większy niż WACC, firma może wykorzystać swoją markę lub przewagę technologiczną. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie naszej fikcyjnej spółki produkującej smartfony. Jeśli firma ma silną markę, która jest rozpoznawalna i kojarzona z wysoką jakością, może sprzedawać swoje produkty po wyższych cenach, co przekłada się na wyższe marże. Ponadto, posiadanie przewagi technologicznej, na przykład innowacyjnej technologii baterii, może umożliwić osiągnięcie wyższych stóp zwrotu z inwestycji.

Silny ład korporacyjny: klucz do efektywnego zarządzania kapitałem

Dobre zarządzanie firmą to kluczowy element osiągania ROIC większego niż WACC. Firmy, które starannie planują inwestycje, przeprowadzają regularne audyty wewnętrzne i utrzymują transparentność finansową, są bardziej zdolne do efektywnego wykorzystywania swoich zasobów. Dodatkowo, decyzje dotyczące wypłat dywidend są cenione przez inwestorów i zwiększają zaufanie do marki.

Ograniczenie inwestycji do najlepszych: klucz do skupienia na wartościowych projektach

Warto również zwrócić uwagę na strategiczne podejście do inwestycji. Zamiast dywersyfikować kapitał w wiele różnych projektów, firma może skoncentrować się na tych, które mają największy potencjał na osiągnięcie ROIC większego niż WACC. To oznacza unikanie nadmiernych lub ryzykownych inwestycji i koncentrację na tych, które generują najwyższe stopy zwrotu.

Podsumowanie

ROIC jest kluczowym wskaźnikiem wartości biznesu, który odzwierciedla, czy firma efektywnie wykorzystuje swój kapitał, przynosząc akcjonariuszom wyższe stopy zwrotu niż koszt kapitału. Aby osiągnąć ROIC większy niż WACC, firma może wykorzystać swoją markę, przewagę technologiczną, silne praktyki zarządzania oraz skoncentrować się na najbardziej wartościowych inwestycjach. Dla inwestorów, to oznacza potencjał na wzrost wartości akcji i większe zyski. Dla przedsiębiorców, to wyzwanie do ciągłego doskonalenia i efektywnego zarządzania kapitałem, aby budować trwałą wartość marki.

Aneta Pałdyna – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa