3 marca

Kolejne szkolenie naszego Działu Analiz i Opinii

Katarzyna Młynarczyk i Magdalena Wiszniewska z Działu Analiz i Opinii Lege Advisors wzięły udział w dwudniowym szkoleniu: „Metody ilościowej analizy danych i wycena w podejściu porównawczym.” Szkolenie adresowane było do rzeczoznawców majątkowych oraz innych osób zajmujących się analizą rynku nieruchomości.

Mogłoby się wydawać, że o podejściu porównawczym powiedziano już wszystko i niewiele jest w stanie nas zaskoczyć. To częściowo prawda. Prowadzący szkolenie, p. Piotr Cegielski, rzucił nowe światło na to, co wydaje się oczywiste. Pozwolił spojrzeć z innej, szerszej perspektywy, na ogólnie znane tematy. mówi Magdalena Wiszniewska z Lege Advisors.

Katarzyna Młynarczyk i Magdalena Wiszniewska

Piotr Cegielski: Podstawowym problemem ilościowej analizy danych oraz późniejszej wyceny w podejściu porównawczym jest niska efektywność rynku nieruchomości, mała liczba nieruchomości cechujących się dużym podobieństwem przy relatywnie dużym zróżnicowaniu cen. Wszystko to powoduje, iż wyniki analiz ilościowych są niejednoznaczne, a założenia będące efektem tych analiz skutkują znacznymi rozbieżnościami wyników oszacowań. Jednocześnie oznacza to jednak, iż zasady ilościowej analizy danych są niezwykle istotne – błędne założenia co do zależności rynkowych mogą skutkować błędnymi wynikami analiz, co w konsekwencji prowadzi do błędnych oszacowań wartości rynkowych.

Zajęcia odbyły się w Warszawie. Organizatorem była Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego. Szkolenie miało charakter kameralnych warsztatów komputerowych. Zdecydowana większość czasu była poświęcona na wykonaniu analiz i obliczeń w przygotowanych i przekazanych słuchaczom arkuszach kalkulacyjnych.

(Lege Advisors)

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa