1 kwietnia

Komentarz eksperta do planowanych zmian w prawie upadłościowym

Aktualne przepisy prawa upadłościowego obligują do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od daty wystąpienia niewypłacalności. W innym wypadku narażają członków zarządu na odpowiedzialność osobistą. Natomiast niewypłacalność występuje w momencie, kiedy firma traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W teorii z powodu pandemii większość firm nie jest zdolna, lub niedługo utraci zdolność, do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań.

Przemysław Furmanek

Jak wskazują badania Research & Grow, w aktualnym stanie co siódme przedsiębiorstwo jest w stanie przetrwać miesiąc, a połowa co najwyżej 2-3 miesiące. Oznacza to, że te wszystkie przedsiębiorstwa są zobligowane ogłosić upadłość. W związku z tym został już przygotowany projekt Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Aktywów Państwowych, który nowelizuje prawo upadłościowe. Ma ono dopuszczać możliwość złożenia wniosku o upadłość w terminie 3 miesięcy w przypadku, gdy problemy wyniknęły z powodu epidemii.

Nowelizacja ma na celu ochronę firm, które z powodu pandemii utracą płynność finansową, ale będą w stanie po jej zakończeniu regulować swoje zobowiązania. Z pewnością powstrzyma to wiele firm od pochopnego składania wniosku o upadłość. Wraz z tym muszą zostać podjęte zdecydowane kroki mające na celu nadanie priorytetu sprawom restrukturyzacyjnym, których będzie z pewnością znacznie więcej niż obecnie. I wszystkie będą wymagały niezwłocznych działań.

Przemysław Furmanek – dział Restrukturyzacji, Wycen przedsiębiorstwWierzytelności, Lege Advisors

Zobacz: Wniosek o upadłość spółki

Zobacz także: Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa