19 marca

Biznes plan firmy – jak wygląda proces jego przygotowania

Biznes plan firmy

Stworzenie biznes planu przynosi wiele korzyści i jest wręcz niezbędne do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwala na uporządkowanie i spisanie wszystkich pomysłów dotyczących firmy i spojrzenie na nie z dystansem. Analiza finansowa, która jest jedną z najważniejszych części biznes planu daje jasny obraz tego, czy rozpoczęcie danej działalności się opłaca. Może się bowiem wydawać, że wstępne pomysły są genialne, jednak po szczegółowej analizie okazuje się, że firma wcale nie przyniesie oczekiwanych zysków. W przypadku gdy jednak okaże się, że szanse na sukces są spore, biznes plan z pewnością pomoże podejmować odpowiednie decyzje i metodycznie osiągać kolejne, wyznaczone w dokumencie cele.

Biznes plan jest też niezbędnym dokumentem do uzyskania dotacji lub kredytu. Wiele instytucji, takich jak urzędy pracy, urzędy gminy czy banki wspiera finansowo dopiero powstające projekty czy też nowe koncepcje firm już istniejących. W sytuacji gdy ubiegamy się o dofinansowanie trzeba zapoznać się z wymogami danej instytucji – w takim przypadku biznes plan musi być napisany według określonych reguł.

Etapy tworzenia biznes planu

1. Streszczenie

Streszczenie jest pierwszą częścią biznes planu, jego skróconą wersją oraz wizytówką całego dokumentu, więc należy szczególnie zadbać o jakość konspektu. Streszczenie pełni ważną rolę, gdyż stanowi zachętę dla potencjalnego inwestora, dlatego powinno zawierać najistotniejsze informacje. Należą do nich : cel biznes planu, dane finansowe, określenie ile środków będzie potrzebnych do rozpoczęcia projektu i na co konkretnie zostaną przeznaczone. Powinno się tam również znaleźć zwięzłe podsumowanie produktów lub usług, które firma oferuje (należy pamiętać, aby przedstawić tutaj korzyści dla klienta). Warto także zawrzeć krótką historię kierownictwa oraz koncepcję rozwoju firmy.

2. Charakterystyka firmy

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z dopiero co powstającym biznesem, czy z firmą o stabilnej pozycji, która chce wprowadzić zmiany lub nowy pomysł, w tej części powinny się znaleźć konkretne informacje. Nazwa przedsiębiorstwa, forma organizacyjno-prawa, adres i numer telefonu, przedmiot działalności oraz życiorysy właścicieli to podstawowe dane, o których trzeba pamiętać. Należy również krótko przedstawić misję i wizję przedsiębiorstwa.

3. Charakterystyka produktu/ usługi

Aby przekonać potencjalnych inwestorów trzeba szczegółowo przedstawić jaki produkt lub usługę będzie oferowała firma. Należy zawrzeć informacje o cenie produktu bądź usługi, rynku na jaki jest kierowany oraz sposobie dystrybucji. Ważne jest również aby odpowiedzieć na pytania: jakie korzyści dla klienta przyniesie produkt/ usługa? Jakie zalety posiada oraz czym się wyróżnia na tle konkurencji?

4. Kadra

W biznes planie powinien znaleźć się opis struktury organizacyjnej w firmie. Należy przedstawić informacje o pracownikach i kadrze zarządzającej oraz ich kompetencjach, liczbie zatrudnionych osób oraz polityce płacowej.

5. Analiza rynku

W dokumencie nie może zabraknąć dokładnej analizy rynku, określającej jaki jest popyt na daną usługę, a także identyfikującej konkurencję. Analiza powinna być poparta badaniami rynku. Warto wykonać analizę SWOT, która pokaże, jakie są mocne i słabe strony produktu lub usługi, a także ukaże zagrożenia i szanse.

6. Strategia marketingowa

W tej części należy przedstawićinformacje jakie działania trzeba podjąć w ramach promocji i reklamy oferowanego produktu lub usługi, jaka jest grupa docelowa oraz plan sprzedaży. Trzeba odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób dotrzemy do klienta? Jaki kanał dystrybucji będzie dla nas odpowiedni? Na jakie działania stać firmę?

7. Analiza finansowa

Analiza finansowa stanowi jedną z najważniejszych części biznes planu. Na jej podstawie można wywnioskować czy rozpoczynanie danej działalności jest opłacalne. Jest to również część, która przyciąga największa uwagę potencjalnych inwestorów. Należy tutaj zawrzeć informacje z jakich źródeł będą pozyskiwanie środki na prowadzenie przedsiębiorstwa, plan sprzedaży, zakładane wydatki oraz rachunek zysków i strat.

Biznes plan i sukces firmy

Nawet najlepsze pomysły na działalność nie zdadzą egzaminu bez przemyślanego i szczegółowego biznes planu firmy. Warto się pochylić nad stworzeniem tego dokumentu nie tylko na potrzeby zewnętrzne, czyli pozyskanie dotacji oraz zainteresowanie potencjalnych inwestorów, ale też wewnętrzne – działanie zgodnie z planem jest pierwszym krokiem w stronę stworzenia dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa