6 września

Czy rejestracje nowych firm wróciły do normy?

Po spadku rejestracji związanych z pandemią, liczba rejestracji w czerwcu i lipcu wróciła do normy. Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. zarejestrowano 27 162 podmioty w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Jeżeli ten trend utrzymałby się w całym 2020 r., w KRS powstałyby 46 565 firm, co oznaczałoby nieznaczny spadek w stosunku do 2019 r. Sądzimy jednak, że wyniki rejestracji w całym 2020 r. będą wyższe niż w 2019 r.

W kwietniu 2020 r., mimo zamrożenia całej gospodarki, w KRS zarejestrowano 2948 przedsiębiorców, wobec 4096 rejestracji w kwietniu 2019, czy 3918 w kwietniu 2018 r.

W maju 2020 r. w KRS zarejestrowano 3239 przedsiębiorców, wobec 3916 rejestracji w maju 2019, czy 3438 w maju 2018 r.

W czerwcu 2020 r. w KRS zarejestrowano 3695 przedsiębiorców, wobec 3253 rejestracji w czerwcu 2019, czy 3510 w czerwcu 2018 r.

W lipcu 2020 r. w KRS zarejestrowano 4021 przedsiębiorców, wobec 4057 rejestracji w lipcu 2019, 3350 w lipcu 2018 r., 3497 w lipcu 2017 r., czy 3639 w lipcu 2016 r.

(Źródło: COIG)

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa