Spis inwentarza syndyka

Spis Inwentarza Syndyka

Spis inwentarza syndyka w Lege Advisors. Od 18 lat specjalizujemy się w spisie inwentarza dla syndyka oraz opisie i oszacowaniu dużych przedsiębiorstw będących w upadłości. W naszym zespole znajdują się eksperci – biegli sądowi – którzy zgodnie z „art. 56a Prawa Upadłościowego” mogą przeprowadzać takie spisy dla syndyka i oszacowania.

Czym jest spis inwentarza syndyka?

Według ustawy:Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.”

Syndyk sporządza spisy na bieżąco, w miarę ustalania składu masy upadłości i obejmowania składników majątku wchodzących w skład masy upadłości. Podczas sporządzania spisów syndyk usuwa błędnie wpisane pozycje.

Eksperci ds. spisów inwentarza

spis inwentarza syndyka
Szymon Mojzesowicz MRICS

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w sprawie spisów inwentarza dla syndyka. Szymon Mojzesowicz MRICS – członek The Royal Institution of Chartered Surveyors – Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Wielka Brytania). Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga. W specjalizacji: wycena przedsiębiorstw i nieruchomości, restrukturyzacja przedsiębiorstw. e-mail: szymon.mojzesowicz@legeadvisors.pl

W naszym portfolio znajdują się znaczące przedsiębiorstwa, w których przeprowadziliśmy spis inwentarza syndyka oraz opisy i oszacowania majątku. Są to Huta Częstochowa oraz ST3 Offshore.

Spis inwentarza syndyka – Huta Częstochowa

Huta Częstochowa – jedna z największych w polskiej historii tego typu wycen i spis inwentarza syndyka.

Zakończyliśmy niezwykły projekt – wycenę wielkiego polskiego przedsiębiorstwa i spis jego inwentarza na zlecenie Syndyka (Mateusza Bienioszka). Tym przedsiębiorstwem była Huta Częstochowa w upadłości. Według ekspertów, była to jedna z największych w polskiej historii tego typu wycen.

Pracę rozpoczęliśmy w grudniu 2019 roku, a zakończyliśmy w marcu br. W projekcie uczestniczyło na miejscu 15 naszych specjalistów plus grupa koordynacyjna w Warszawie.

Z czym się zmierzyliśmy:

 • Jeden z największych przemysłowych zakładów tego typu w Polsce (założony w 1896 r.),
 • Ok. 80 działek o łącznej powierzchni przekraczającej 150 ha (1500000 mkw.),
 • 14 ksiąg wieczystych (protokół z badania to 700 stron),
 • Opisanie 32 umów najmu dot. nieruchomości,
 • Powierzchnia budynków wewnętrznych – 350.000 mkw.,
 • Farma fotowoltaiczna,
 • 165 budynków o różnych funkcjach, m.in.: magazynowych, biurowych, socjalnych, obsługi kolejowej, straży pożarnej,
 • Przejechane ponad 1200 km po terenie Huty i przechodzone 2000 kilometrów we wnętrzach hal.

Kilka faktów związanych z Hutą, których może nie znacie:

 • Blachy wyprodukowane przez Hutę Częstochowa służyły do odbudowy Mostu Łazienkowskiego, budowy Mostu Świętokrzyskiego i przeprawy przez Wisłę w Puławach.
 • Na terenie Huty znajduje się schron przeciwatomowy.
 • Huta zatrudniała nawet kilkanaście tysięcy osób, posiadała własną masarnię i salę taneczną.
 • Na terenie walcowni funkcjonuje elektrownia słoneczna, która posiada moc 450 kW, a ma docelowo składać się z 1840 paneli fotowoltaicznych (każdy o mocy 270 Wp).
 • Na terenie Huty nagrywano niektóre sceny do filmu “Szamanka” (reż. Andrzej Żuławski).

Gazeta Wyborcza m.in. o wycenie majątku Huty Częstochowa przeprowadzonej przez ekspertów Lege Advisors: https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25867638,ogloszono-przetarg-na-sprzedaz-isd-huty-czestochowa.html

Spis inwentarza dla syndyka – ST3 Offshore

ST3 Offshore – imponujący zakład produkcyjny, mogący produkować stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych oraz wiele innych elementów stalowych.

W portfolio naszych realizacji pojawił się kolejny duży zakład związany z produkcją stalową, w którym wykonaliśmy spis inwentarza dla syndyka z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa. Mowa o ST3 Offshore – imponującym zakładzie produkcyjnym, mogącym produkować stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych oraz wiele innych elementów stalowych, w tym mosty, kratownice i inne konstrukcje. Obecnie prowadzone jest postępowanie upadłościowe spółki będącej właścicielem tej infrastruktury.

Fabryka ST3 Offshore położona jest w Szczecinie, nad Odrą, i została zaprojektowana jako zakład seryjnej produkcji fundamentów morskich farm wiatrowych. Zakład produkował fundamenty pośrednie, kratownicowe i monopale. Dzięki doskonałej lokalizacji na wyspie możliwy był bezpośredni załadunek struktur na barki oraz łatwy dostęp do Bałtyku i Morza Północnego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, unikalnym technologiom spawalniczym, wysoko wyspecjalizowanym ekspertom i własnemu działowi inżynierii, ST3 Offshore ma potencjał bycia dostawcą konstrukcji stalowych na rynku offshore ale nie tylko. Już dziś w zakładzie produkowane są inne konstrukcje, w tym fragmenty mostu (co widać na poniższym filmie).

Szczegóły realizacji

Zakład ST3 Offshore zajmuje 20,5 ha terenu położonego na wyspie. Teren zakładu podzieliliśmy na 16 obszarów spisowych. W spisie majątku znalazło się 3918 pozycji ruchomości, inne prawa oraz kilkaset należności. Na szczególną uwagę zasługuje najwyższa w Europie suwnica bramowa o udźwigu 1400 ton i wysokości 120 metrów.

Prace na ST3 Offshore prowadzone były przez cztery zespoły spisowe Lege Advisors i zespół analityków. W sumie na terenie zakładu zespoły spisowe oraz analitycy spędzili 10 dni (ok. 800 roboczogodzin). Łącznie przeszliśmy około 540 km i wykonaliśmy 13171 zdjęć. Cały zespół spisowy rejestrował poszczególne pozycje w średnim tempie 52 pozycji na godzinę. W ogół prac spisowych zaangażowanych było też dwóch operatorów dronów, specjalista IT oraz kilkuosobowy zespół logistyki w naszej siedzibie w Warszawie.

Zobacz także: Huta CzęstochowaST3 Offshore, Spis inwentarza syndyka

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa