19 września

Test prywatnego wierzyciela – jakie są potrzebne kompetencje?

Prawo restrukturyzacyjne wymaga, aby w przypadkach postępowań restrukturyzacyjnych, które dotyczą wierzytelności podmiotów publicznych, sporządzany był tzw. „test prywatnego wierzyciela”. Zgodnie z art 1. ust. 1 pkt 1. test prywatnego wierzyciela stanowi ocenę czy wsparcie udzielone w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie wykonywania układu, będzie stanowiło pomoc publiczną.

Tego typu oceny będą miały jeszcze większe znaczenie w chwili wejścia w życie przepisów o obowiązku sporządzania „testu zaspokojenia”. Test ten miałby zawierać m.in. informacje o przewidywanym stopniu zaspokojenia wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem w postępowaniu upadłościowym, a które byłoby prowadzone wobec dłużnika. Informacja ta miałaby również zawierać ocenę czy wierzytelności objęte układem będą zaspokojone w większym stopniu w przypadku zawarcia i wykonania układu, czy w postępowaniu upadłościowym.

Test prywatnego wierzyciela - jakie są potrzebne kompetencje?

Sporządzenie testu prywatnego wierzyciela („testu zaspokojenia” w przyszłości) wymaga szerokich kompetencji z dwóch obszarów: wyceny majątku i prawa restrukturyzacyjnego. Istotne jest, aby osoba sporządzająca taki test posiadała kompetencje w obu tych obszarach. Jest to ważna kwestia, ponieważ przyjęcie nieprawidłowego założenia w teście może wypaczyć jego wynik.

Za sporządzenie testu odpowiedzialni są doradcy restrukturyzacyjni, którzy pełnią rolę nadzorców sądowych czy zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Bez wątpienia posiadają oni kompetencje w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, ale czasami mogą potrzebować pomocy specjalistów do spraw wycen majątku.

Łukasz Łupiński – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa