Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
Upadłości i restrukturyzacje firm w styczniu
27 lutego

Upadłości i restrukturyzacje firm w styczniu

W styczniu upadłość ogłosiły 62 firmy, czyli o 3,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 29 – tyle samo co przed rokiem i o 31 proc. mniej w skali miesiąca. – informuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Liczba postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych sięgnęła 91, czyli była o 12,3 proc. większa niż miesiąc wcześniej (81) i 2,2 proc. mniejsza niż przed rokiem (93).

Według KUKE, choć grudzień przyniósł jeszcze spadek produkcji budowlano-montażowej, to w styczniu nastąpiło już odbicie – była ona wyższa o 6,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2019 roku. Spadek dotknął jedynie przedsiębiorstwa zajmujące się budową budynków (o 4,0 proc.). Jednak biorąc pod uwagę dużą liczbę pozwoleń na budowę, można się spodziewać dalszej poprawy sytuacji w branży. Indeks upadłości spadł budownictwie do 1,23 proc. z 1,41 proc. miesiąc wcześniej.

W handlu indeks upadłości obniżył się do 0,86 proc. z 0,88 proc. w grudniu, podczas gdy rok temu wynosił 1,01 proc. Poprawa nastąpiła też w przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji – w styczniu wyniósł on 0,33 proc. wobec 0,35 proc. miesiąc wcześniej i 0,43 proc. przed rokiem.

Na podwyższonym poziomie indeks utrzymuje się natomiast w transporcie i logistyce – w styczniu wzrósł do 0,75 proc. z 0,72 proc. miesiąc wcześniej (rok temu wynosił 0,65 proc.). Według KUKE sytuacja w polskim przemyśle wydaje się stabilna. Indeks upadłości spadł w styczniu do 0,57 proc. z 0,58 proc. miesiąc wcześniej (przed rokiem wynosił 0,87 proc.).

(KUKE)

Pozostałe wpisy na blogu