28 sierpnia

Więcej upadłości, więcej restrukturyzacji

W lipcu br. upadłość ogłosiły 44 firmy, czyli o 15,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku liczba upadłości zmniejszyła się o 4,3 proc. – poinformowała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Według KUKE, liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 36, a więc o 28,6 proc. więcej niż miesiąc i rok wcześniej. Wszczęcie postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych dotyczyło łącznie 80 podmiotów, co było poziomem zbliżonym do średniego z ostatnich 12 miesięcy.

Suma niewypłacalności za ostatnie 12 miesięcy osiągnęła poziom 1019 podmiotów, co oznaczało minimalny wzrost w porównaniu do stanu na koniec czerwca. Jednocześnie był to pierwszy od 7 miesięcy wzrost rocznej sumy niewypłacalności, która na przełomie 2018 i 2019 r. wynosiła ok. 1080 podmiotów.

Sytuacja w branżach

Pozytywna sytuacja utrzymuje się w przemyśle – indeks upadłości obniżył się z 0,71 proc. w czerwcu do 0,67 proc. w lipcu, podczas gdy przed rokiem wynosił on 0,81 proc. Bieżący wynik jest najlepszy od czterech lat.

Indeks upadłości w budownictwie obniżył się do poziomu 1,77 proc. z 1,88 proc. przed miesiącem. Mimo ostatnich spadków, wskaźnik utrzymuje się na wyraźnie podwyższonym poziomie – w maju 2017 r. wynosił 1,29 proc.

W branży handlowej indeks upadłości w lipcu praktycznie się niezmienił w porównaniu z czerwcem i wyniósł 0,88 proc. W końcu 2017 r. sięgał 0,70 proc.

W transporcie i logistyce wskaźnik upadłości również utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Indeks upadłości w lipcu utrzymał się na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniósł 0,65 proc. W grudniu 2016 r. było to zaledwie 0,16 proc.

W przypadku usług mamy do czynienia z poprawą sytuacji, co jest m.in. związane z poprawą na rynku pracy i wzrostem cen usług. Co prawda, lipiec przyniósł wzrost indeksu upadłości do poziomu 0,81 proc. z 0,77 proc, przed miesiącem, ale jeszcze rok temu było to 1,15 proc.

(Źródło: KUKE)

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa