Wycena ruchomości i WNiP

Wycena ruchomości i WNiPJedną z dziedzin, w której specjalizuje się Lege Advisors jest szacowanie wartości wszelkiego rodzaju środków trwałych/ruchomości/WNiP. Opinie o wartości są przygotowywane przez zespół specjalistów współtworzony przez biegłych sądowych.

Wycena ruchomości i WNiP

Wieloletnie doświadczenie indywidualne naszych pracowników oraz całego zespołu Lege Advisors, pozwoliło osiągnąć wysokie standardy pracy. Przygotowywane opinie spełniają wszelkie normy prawne i tworzone są z poszanowania zasad etycznych. Obiektywizm, bezstronność i tajemnica zawodowa, to kryteria, które przyświecają całemu procesowi wyceny. Oferujemy usługi prowadzące do określenia wartości wskazanych ruchomości różnymi metodami, w zależności od celu, jaki klient przedstawi.

Nasza wycena ruchomości i WNiP jest na potrzeby:
– sprzedaży lub podziału majątku,
– wniesienia majątku aportem,
– zabezpieczenia wierzytelności,
– ustalenia sumy ubezpieczenia,
– procesów likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych,
– procedur PRE-PACK.

Zdecydowana większość naszych klientów to:
– przedsiębiorstwa zlecające szacowanie wartości na potrzeby sprzedaży lub przejęcia mienia, firmy ubezpieczeniowe oraz kredytowe,
– podmioty prowadzące postępowania upadłościowe na potrzeby procesów sądowych,
– podmioty prowadzące procesy restrukturyzacyjne,
– podmioty prowadzące przygotowania do transakcji PRE-PACK.

Obszar działania
Nasza wycena ruchomości i WNiP odbywa się na terenie całego kraju. Nasi specjaliści wykonują czynności w miejscu i czasie wyznaczonym przez klienta. Jeżeli zlecenie tego wymaga, ze względu na specyfikę, analizujemy również rynki światowe.

Kontakt:

Zapytaj o Wniosek o upadłość spółki  Zobacz także: Doradca Restrukturyzacyjny

Warto zobaczyć – Wniosek o pre-pack i Restrukturyzacja firmy