Wycena ruchomości i WNiP

Wycena ruchomości i WNiPJedną z dziedzin, w której specjalizuje się Lege Advisors jest szacowanie wartości wszelkiego rodzaju środków trwałych/ruchomości/WNiP. Opinie o wartości są przygotowywane przez zespół specjalistów współtworzony przez biegłych sądowych.

Wieloletnie doświadczenie indywidualne naszych pracowników oraz całego zespołu Lege Advisors, pozwoliło osiągnąć wysokie standardy pracy. Przygotowywane opinie spełniają wszelkie normy prawne i tworzone są z poszanowania zasad etycznych. Obiektywizm, bezstronność i tajemnica zawodowa, to kryteria, które przyświecają całemu procesowi wyceny. Oferujemy usługi prowadzące do określenia wartości wskazanych ruchomości różnymi metodami, w zależności od celu, jaki klient przedstawi.

Przygotowujemy opinie, które określają wartość na potrzeby:
– sprzedaży lub podziału majątku,
– wniesienia majątku aportem,
– zabezpieczenia wierzytelności,
– ustalenia sumy ubezpieczenia,
– procesów likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych,
– procedur PRE-PACK.

Zdecydowana większość naszych klientów to:
– przedsiębiorstwa zlecające szacowanie wartości na potrzeby sprzedaży lub przejęcia mienia, firmy ubezpieczeniowe oraz kredytowe,
– podmioty prowadzące postępowania upadłościowe na potrzeby procesów sądowych,
– podmioty prowadzące procesy restrukturyzacyjne,
– podmioty prowadzące przygotowania do transakcji PRE-PACK.

Obszar działania
Pracujemy na terenie całego kraju. Nasi specjaliści wykonują czynności w miejscu i czasie wyznaczonym przez klienta. Jeżeli zlecenie tego wymaga, ze względu na specyfikę, analizujemy również rynki światowe.

Kontakt:

Zobacz także: Biegli sądowi wyceny

social-facebook social-instagram social-linkedin