24 czerwca

Projekty Działu Analiz i Opinii w czasie pandemii

Czas pandemii był bardzo ciężki dla wielu firm z naszej branży. Nam na szczęście udało się uniknąć biznesowego lockdownu i zrealizowaliśmy w tym okresie wiele dużych i ciekawych projektów. Ich powodzenie zawdzięczamy całemu zespołowi Działu Analiz i Opinii Lege Advisors. Oto wspomniane projekty:

• Uczestniczyliśmy w międzynarodowym projekcie wyceny aktywów. Wycena obejmowała obiekty magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 11 tys. m2 wraz z 10 hektarami niezabudowanych gruntów o różnym przeznaczeniu w województwie kujawsko -pomorskim.

• Wykonaliśmy wyceny kilku nieruchomości zabudowanych budynkami produkcyjnymi i biurowymi o łącznej powierzchni przekraczającej 3,5 tys. m2 na terenie województwa śląskiego i opolskiego dla firmy zajmującej się dostarczaniem zaawansowanych technologii.

• Wyceniliśmy kompleks logistyczny o łącznej powierzchni użytkowej budynków wynoszącej ok. 25 tys. m2, położonego na obszarze ok. 4,2 ha, zlokalizowanego w jednym z powiatów aglomeracji warszawskiej. Zlecenie dla wiodącej firmy z branży motoryzacyjnej.

• Wyceniliśmy nieruchomość zabudowaną budynkami biurowymi i magazynowymi, wchodzącą w skład większego kompleksu produkcji prefabrykatów budowlanych na terenie województwa lubuskiego.

• Wycena kilkusetmetrowej sali konferencyjnej utworzonej w nowopowstającym hotelu na terenie jednej z warszawskich dzielnic.

• Wycena obiektu biurowego z zapleczem magazynowym znajdującego się przy głównej arterii w warszawskiej dzielnicy Ursynów.

Wycena nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w pre-pack, obejmującej budynek biurowo-produkcyjny o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 3,6 tys. m2, znajdującego się na terenie aglomeracji rzeszowskiej.

• Wykonaliśmy także kilka wycen dla dużych klientów instytucjonalnych obejmujących nieruchomości zabudowane budynkami biurowymi na terenie województwa świętokrzyskiego.

• Przygotowaliśmy wycenę składników majątkowych przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej, obejmującej między innymi zespół zabytkowych zabudowań fabrycznych i grunty inwestycyjne opisane w 15 księgach wieczystych, na terenie konurbacji śląskiej.

• Wykonaliśmy szereg wycen określających wartość służebności przesyłu na terenie nieruchomości położonych w województwie mazowieckim i opolskim dla potrzeb dużego klienta instytucjonalnego.

• Sporządziliśmy opinię dotyczącą wartości dużego obiektu poprzemysłowego o charakterze zabytkowym położonego we Wrocławiu.

• Przygotowaliśmy opracowania Due Diligence dla naszych klientów obejmujące analizę stanu prawnego, fizyczno-technicznego i stanu otoczenia m.in. dla kilkusetmetrowego apartamentu położonego w nadmorskim rejonie Gdańska i gruntów inwestycyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

• Przygotowaliśmy wycenę kilkuhektarowego gruntu pod hotel na terenie jednego z nadmorskich kurortów.

Katarzyna Młynarczyk – manager Działu Analiz i Opinii

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa