Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
Dział Analiz i Opinii - profesjonalne wsparcie przy inwestycjach
8 marca

Dział Analiz i Opinii – profesjonalne wsparcie przy inwestycjach

Dział Analiz i Opinii jest jednym z największych departamentów firmy Lege Advisors. Głównym zakresem jego działań jest wycena nieruchomości zarówno komercyjnych (np. biura, magazyny, centra logistyczne, inwestycje deweloperskie, centra handlowe itp.), jak i mieszkaniowych. Rocznie DAO realizuje ponad 1000 projektów.

Dział Analiz i Opinii opracowuje opinie o wartości nieruchomości dla różnych celów, m.in. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, postępowań upadłościowych, transakcji kupna – sprzedaży, wniesienia aportu do spółki, dla celów księgowych, ubezpieczenia, itp.

Mamy coraz większe doświadczenie w analizie dużych – liczących kilkaset pozycji – portfeli zabezpieczeń, dotyczących nieruchomości usytuowanych na terenie całej Polski. Sporządzamy je dla zarządzających przeterminowanymi i nieobsługiwanymi kredytami hipotecznymi, tzw. NPL. – mówi Katarzyna Młynarczyk – manager Działu Analiz i Opinii.

Katarzyna Młynarczyk – manager Działu Analiz i Opinii
Katarzyna Młynarczyk – manager Działu Analiz i Opinii

DAO wykonuje także opracowania dostosowane do indywidualnych potrzeb i założeń inwestorów, m.in. analizy inwestycji, analizy cen nieruchomości na wskazanych rynkach na terenie całego kraju, badania nieruchomości typu Due Dilligence.

Z usług DAO korzystają m.in. klienci indywidualni, deweloperzy, instytucje finansowe, jednostki samorządów terytorialnych, kancelarie prawne, doradcy restrukturyzacyjni, czy komornicy i syndycy masy upadłościowej. Podsumowując, dział zapewnia profesjonalne wsparcie przy inwestycjach. Kontakt:

(Lege Advisors)

Pozostałe wpisy na blogu