Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomościNasza specjalizacja to wycena nieruchomości.  Specjaliści Lege Advisors posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu operatów szacunkowych. Zespół tworzą specjaliści z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, jak również biegły sądowy. Szczegóły dotyczące uprawnień oraz kwalifikacji poszczególnych pracowników znajdziecie Państwo w zakładce O nas.

W ramach wieloletniej praktyki proces przygotowywania wycen nieruchomości (majątkowych) został ustandaryzowany. Przy tworzeniu operatu przestrzegane są nie tylko normy prawne, ale również wartości etyczne, tj. zachowanie tajemnicy zawodowej, bezstronności i obiektywności we wszystkich działaniach.

Oferujemy naszym klientom pełen wachlarz usług z zakresu wyceny nieruchomości obejmujący określenie wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej, bankowo-hipotecznej, jak również wartości godziwej.

Wyceny mogą być tworzone w celu:

 • ustalenia wartości rynkowej nieruchomości w celu jej sprzedaży
 • wyceny nieruchomości celem zabezpieczenia wierzytelności kredytobiorcy
 • ustalenia wartości mienia dla potrzeb podziału majątku,
 • ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn lub od czynności cywilno – prawnych,
 • rozliczenia poniesionych nakładów,
 • przekształcenia prawa spółdzielczego w prawo własnościowe.

Poza współpracą z Klientami indywidualnymi posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług:

 • instytucji państwowych, w celu ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych czy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia ceny w trybie przetargu, wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wyceny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego, wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu czy najemcy,
 • banków – wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, wyceny egzekucyjne,
 • deweloperów i inwestorów – wyceny inwestycji na potrzeby finansowania, księgowe oraz sprzedaży.

Wycena nieruchomości – zasięg terytorialny

Nasze kompetencje w zakresie wycen nieruchomości były budowane w oparciu o konkurencyjny rynek warszawski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz i wycen dotyczących terenów i okolic Warszawy. Mimo naszej specjalizacji, w swoim portfolio mamy również projekty zrealizowane w pozostałych częściach kraju.

Wycena nieruchomości niekomercyjnych – case study

 • Klient:
  Właściciel działki budowlanej.
 • Przedmiot opracowania:
  budowa budynku mieszkalnego.
 • Wartość inwestycji:
  0,8 mln zł.
 • Zakres opracowania:
  przygotowanie wyceny nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu udzielonego na budowę budynku mieszkalnego.
 • Rezultat:
  W oparciu o dostarczone dokumenty techniczne i administracyjne oraz na podstawie informacji od Klienta przygotowano wycenę nieruchomości w stanie na dzień wyceny (działka niezabudowana) oraz w stanie po ukończeniu inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Zapytaj o wycenę nieruchomości.

  Profesjonalna wycena nieruchomości – zapraszamy do kontaktu >>
  Upadłość konsumencka – https://upadanie.pl/
social-facebook social-instagram social-linkedin