27 maja

Ostatnie realizacje Działu Ruchomości Lege Advisors

Tomasz Jagiełło
Tomasz Jagiełło

W maju Dział Ruchomości Lege Advisors wykonał opinię o wartości dla firmy z branży gastronomicznej. Działania obejmowały wycenę nakładów inwestycyjnych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia czterech lokali restauracyjnych (pizzerii). Było to ponad 800 przedmiotów. Wycena obejmowała wszystkie elementy, począwszy od krzeseł, stołów, wózków na mąkę, stołów do wyrabiania pizzy i pieców do wypiekania, aż po skutery, którymi pizza była rozwożona do klientów. Majątek, który wyceniliśmy zakupiony został za prawie 2,7 mln zł.

Jeden z klientów, dla którego wcześniej wykonywaliśmy Spis Majątku, zwrócił się do nas o przygotowanie opinii. Chodziło o ustosunkowanie się do cen zbytego w przeszłości majątku. Opinia obejmowała około 30 unikalnych, specjalistycznych przedmiotów. Przygotowanie opinii o cenach ruchomości sprzedanych w przeszłości jest bardzo skomplikowane. Głównie ze względu na problematyczne określenie stanu przedmiotu, jak i ze względu na konieczność przeprowadzenia analizy rynku historycznego. Majątek poddany opinii zakupiony został za prawie 2,6 mln zł.

Tomasz Jagiełło – Manager Działu Ruchomości

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa