17 grudnia

Zrealizowaliśmy złożoną wycenę wierzytelności

Na zlecenie syndyka masy upadłości dużego zakładu przemysłowego z branży produkcyjnej, zrealizowaliśmy wycenę wierzytelności przysługujących mu od jego wcześniejszego dzierżawcy.

Były to wierzytelności wynikające z dzierżawy przedsiębiorstwa, w tym m.in. wierzytelności z tytułu wypłaconych przez syndyka wynagrodzeń dla pracowników. Część z wycenianych wierzytelności była zabezpieczona zastawem ustawowym na ruchomościach pozostawionych przez dzierżawcę. Niezbędnym więc elementem wyceny należności była wycena tych ruchomości. Kwestią techniczną i prawną, z którą musieli się zmierzyć biegli, było również to, że przedsiębiorstwo zostało wcześniej sprzedane przez syndyka. W związku z czym ruchomości te znajdowały się na terenie formalnie należącym już do innego podmiotu. W dodatku w wycenie należności został uwzględniony także fakt, że Spółka dzierżawcy była w restrukturyzacji.

Zrealizowaliśmy złożoną wycenę wierzytelności

Wycena tych należności jest dobrym przykładem jak mocno w sporządzanych przez nas wycenach (szczególnie na potrzeby różnych postępowań toczących się przed sądami) przenikają się ze sobą kwestie prawne i ekonomiczne. Wycena tych należności pewnie nie byłaby możliwa, gdyby nie nasz zespół specjalistów z obu tych dziedzin: prawa i ekonomii.

Autor: Łukasz Łupiński

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]