29 marca

Wycena przedsiębiorstwa na kwotę 18 milionów złotych

Niedawno nasi eksperci wykonali wycenę przedsiębiorstwa sporządzoną na zlecenie syndyka z jednej z dużych kancelarii upadłościowych.

Przedsiębiorstwo w chwili wyceny prowadziło działalność polegającą na wynajmowaniu i wydzierżawianiu dla innych podmiotów swoich nieruchomości. Wyceniane obiekty były zlokalizowane w dwóch miastach, oddalonych od siebie kilkadziesiąt kilometrów. W obu lokalizacjach w skład nieruchomości wchodziły m.in. stacje paliw wraz ze sklepem, barem oraz myjnią samochodową. Dodatkowo w jednym z miast znajdował się budynek o funkcjach handlowych, produkcyjnych i biurowych o powierzchni zabudowy 3000 mkw.

W ramach opisywanej wyceny szczególne znaczenie miały umowy dzierżawy:

  • znaczna część aktywów przedsiębiorstwa w momencie wyceny była oddana w dzierżawę;
  • w przypadku jednej stacji paliw, spółka nie była właścicielem nieruchomości, ale korzystała z niej na podstawie umowy dzierżawy. Wiązało się z tym prawo do ewentualnych roszczeń o zwrot nakładów poczynionych na budowę budynków i stacji paliw w razie zakończenia dzierżawy. I w tym przypadku to prawo zostało objęte wyceną.

Drugim ciekawym zagadnieniem w tej wycenie była wymagana przez prawo upadłościowe kwestia podania wartości zorganizowanych części przedsiębiorstwa, jeżeli mogą zostać wydzielone do sprzedaży:

  • biegli ocenili, że uwarunkowania prowadzonej działalności pozwalają na oddzielną sprzedaż aktywów położonych w jednym z miast;
  • w przypadku aktywów położonych w drugim mieście, stwierdzono, że w obecnym stanie, ze względu na uwarunkowania prawno – użytkowe, nie jest możliwa sprzedaż części nieruchomości. Chodzi o nieruchomość bazującą na stacji paliw oddzielnie od nieruchomości zabudowanej dużym budynkiem o funkcji handlowo – produkcyjno – biurowej.

Ogólna wycena przedsiębiorstw wyniosła 18 000 000 złotych.

Łukasz Łupiński
specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw
Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa