Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
Postępowanie o zatwierdzenie układu
6 kwietnia

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najprostszym narzędziem restrukturyzacyjnym, jakie przewiduje polskie prawo. Jest ono skierowane do firm, które nie potrzebują ochrony przed egzekucją, a ich wierzytelności sporne nie stanowią więcej niż 15% wszystkich wchodzących do układu. Jednocześnie daje ono możliwość umorzenia części zobowiązań, rozłożenia spłaty na raty oraz dokonania konwersji na udziały lub akcje.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najszybszym, najtańszym, najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym i nie ingeruje w prowadzoną działalność. Co ważne, pomimo pozasądowego charakteru daje korzyści tożsame z innymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi, w tym zwolnienie z podatku dochodowego od umorzonych zobowiązań.

W tym postępowaniu udział sądu jest ograniczony do zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami, a wszystkie pozostałe czynności, w tym sporządzenie niezbędnych dokumentów i negocjacje z wierzycielami spoczywają na samym dłużniku oraz wybranym przez niego nadzorcy układu.

Istotną zaletą omawianego postępowania jest pozostawienie zarządu przedsiębiorstwem w rękach dłużnika. Jedynie w czasie pomiędzy wydaniem przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu, a stwierdzeniem jego prawomocności nadzorca zyskuje uprawnienia do kontrolowania czynności dłużnika przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Koszty związane z wnioskiem o zatwierdzenie układu:

 • 1000 zł opłaty sądowej;
 • Wynagrodzenie nadzorcy ustalane jest w drodze zawieranej z nim umowy.

Lista dokumentów do postępowania o zatwierdzenie układu:

 1. Wykaz wierzycieli ze wskazaniem wysokości wierzytelności;
 2. Informacja o przedsiębiorstwie: rzeczywisty przedmiot działalności przedsiębiorstwa,
  jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi różne działalności to informacje o tych działalnościach, przybliżona ilość pracowników, informacja ogólna kim są klienci, geograficzny obszar działalności;
 3. Informacja o kluczowych zasobach do prowadzenia działalności (np. określone surowce naturalne, albo konkretne kompetencje pracowników);
 4. Informację o przyczynach trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (możliwe, że w trakcie opracowania będziemy potrzebować jakiś konkretnych dokumentów, w zależności od sytuacji);
 5. Propozycje osób zarządzających przedsiębiorstwem na naprawę sytuacji, posiadane informacje o kosztach ich wdrożenia oraz związane z tym posiadane dokumenty (np. kosztorysy);
 6. Założenia do propozycji, jeśli zarządzający przedsiębiorstwem takie już zdążyli dokonać (założenia do prognoz);

Pobierz wniosek do postępowania o zatwierdzenie układu >>

Zobacz także: Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]

  Godziny otwarcia
  Godziny otwarcia 9:00-17:00
  Adres
  Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa