Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe
6 kwietnia

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe

Poniższe postępowania restrukturyzacyjne przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli już odpowiednie środki naprawcze, są zdecydowani na restrukturyzację i potrzebują zawrzeć układ z wierzycielami w ramach, którego mogą dokonać rozłożyć spłatę zobowiązań na raty, umorzyć część zobowiązań, dokonać konwersji na udziały lub akcje.

a) Przyspieszone postępowanie układowe charakteryzujące się:

 • Krótkim czasem oczekiwania na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Koniecznością przyjęcia szybkiego tempa dla poszczególnych czynności
 • Krótkim czasem trwania (postępowanie powinno się zakończyć w ciągu 6 miesięcy)
 • Wstrzymaniem egzekucji prowadzonej z majątku przedsiębiorstwa (z wyjątkiem zabezpieczonego przez wierzycieli);
 • Wymogiem maksymalnie 15% wierzytelności spornych do otwarcia postępowania;
 • Koniecznością wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd.

Koszty związane z wnioskiem o przyspieszone postępowanie układowe:

 • 1000 zł opłaty sądowej;
 • Zaliczka w wysokości 5148,07 zł w 2020 r.

b) Postępowanie układowe charakteryzujące się:

 • Wstrzymaniem egzekucji prowadzonej z majątku przedsiębiorstwa (z wyjątkiem zabezpieczonego przez wierzycieli);
 • Dłuższym czasem trwania niż PPU;
 • Powołaniem tymczasowego nadzorcy sądowego;
 • Wymogiem minimalnie 15% wierzytelności spornych do otwarcia postępowania;
 • Koniecznością wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd;
 • Możliwością wnoszenia sprzeciwów co do spisu wierzytelności;
 • Koniecznością wykazania już we wniosku o otwarcie zdolności do wykonywania bieżących zobowiązań w trakcie postępowania.

Koszty związane z wnioskiem o postępowanie układowe:

 • 1000 zł opłaty sądowej;
 • Ewentualna zaliczka zgodna z żądaniem sądu co do zasady 5148,07 zł w 2020 r.

Wnioski o otwarcie obu postępowań mają bardzo podobną konstrukcję. Należy jednak pamiętać o różnicach dotyczących progu 15% wierzytelności spornych oraz konieczności wykazania zdolności do regulowania bieżących zobowiązań w wypadku postępowania układowego.

Lista dokumentów niezbędnych do przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego:

 1. Wykaz wierzycieli ze wskazaniem wysokości wierzytelności;
 2. Wykaz wierzytelności spornych ze wskazaniem ich wysokości;
 3. Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 4. Bilans sporządzony na dzień w ciągu 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 5. Sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata;
 6. Wykaz środków trwałych;
 7. Informacja o przedsiębiorstwie: rzeczywisty przedmiot działalności przedsiębiorstwa,
  jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi różne działalności to informacje o tych działalnościach, przybliżona ilość pracowników, informacja ogólna kim są klienci, geograficzny obszar działalności,
 8. Informacja o kluczowych zasobach do prowadzenia działalności (np. określone surowce naturalne, albo konkretne kompetencje pracowników);
 9. Informację o przyczynach trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (możliwe, że w trakcie opracowania będziemy potrzebować jakiś konkretnych dokumentów, w zależności od sytuacji);
 10. Propozycje osób zarządzających przedsiębiorstwem na naprawę sytuacji, posiadane informacje o kosztach ich wdrożenia oraz związane z tym posiadane dokumenty (np. kosztorysy);
 11. Założenia do propozycji, jeśli zarządzający przedsiębiorstwem takie już zdążyli dokonać (założenia do prognoz).

Pobierz wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego >>

Zobacz także: Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]

  Godziny otwarcia
  Godziny otwarcia 9:00-17:00
  Adres
  Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa