14 czerwca

GetBack w dobrym układzie

Po ponad roku postępowania restrukturyzacyjnego (otwartego 9 maja 2018) został zatwierdzony układ pomiędzy GetBack S.A., a wierzycielami w ramach przyspieszonego postępowania układowego. To największa jak dotąd restrukturyzacja w Polsce na podstawie nowych przepisów prawa. Odbiła się szerokim echem ze względu na wysokość zadłużenia, liczbę wierzycieli, ale także wątek kryminalny przewijający się w tle.


Czym jest przyspieszone postępowanie układowe? To rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego skierowanego do dłużników, którzy chcą zabezpieczyć majątek przed egzekucją oraz restrukturyzować swoje zobowiązania, a jednocześnie mają nie więcej niż 15% wierzytelności spornych. Postępowanie to cechuje się najkrótszym czasem trwania. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 7 dni od momentu złożenia.

Za przyjęciem układu opowiedział się zarząd GetBack S.A., nadzorca sądowy, rada wierzycieli oraz kurator obligatariuszy. Według układu dojdzie do pełnej spłaty wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, oraz do spłaty 25% zobowiązań wobec wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo. Spłata będzie trwać przez 8 lat zaczynając od 2020 roku. Nie dojdzie natomiast do zamiany obligacji na akcje.

Suma wierzytelności GetBack S.A. wyniosła ponad 2,8 mld złotych, z czego objętych układem zostało ponad 2,7 mld. W głosowaniu nad układem brało udział około 3 800 wierzycieli. Z tego aż 86% zagłosowało za jego przyjęciem. Przeciwni układowi byli niektórzy wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo, którzy proponowali przyjęcie go w innej formie.

Wysokość w jakiej zostaną spłaceni wierzyciele niezabezpieczeni, w tym obligatariusze, może wydawać się niesatysfakcjonująca. Należy jednak uwzględnić fakt, że w przypadku upadłości nie zostaliby spłaceni w żadnym stopniu z powodu małej wartości majątku zbywalnego. Godną podkreślenia jest tu wysoka świadomość sytuacji u wierzycieli. Istotne były także realne możliwości spłaty, uwzględniając prognozy finansowe Spółki. Chodzi o spłatę bez ryzyka popadnięcia w kolejne problemy finansowe.

Sprawa GetBack S.A. może stać się pozytywnym sygnałem dla wielu podmiotów, które dotąd rozważały restrukturyzację, ale obawiały się m.in. braku akceptacji ze strony wierzycieli, czy przewlekłości postępowania. Jest to także potwierdzenie, że w każdej sytuacji istnieje możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i sprawnej, patrząc na skalę postępowania.

Autor komentarza: Przemysław Furmanek – specjalista w dziale Restrukturyzacji, firma doradcza Lege Advisors

Zapytaj także o Wniosek o upadłość spółki

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]