Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
Od kiedy uznaje się datę upadłości konsumenckiej?
28 grudnia

Od kiedy uznaje się datę upadłości konsumenckiej?

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. W przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy, w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej instancji, za datę upadłości uważa się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Więcej o upadłości konsumenckiej – pomoc, porady, wnioski na upadanie.pl

Data upadłości konsumenckiej
Data upadłości konsumenckiej

Pozostałe wpisy na blogu