6 kwietnia

Czym jest Postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne jest dla przedsiębiorców, którzy potrzebują czasu na ratowanie firmy i renegocjowanie umów do warunków pozwalających przetrwać nadchodzący kryzys. Zapewnia najlepszą ochronę przed egzekucją spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, chroniąc chociażby przed dochodzeniem należności z hipoteki czy zastawu.

Postępowanie sanacyjne poprzedza, co do zasady, powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, który zabezpieczy majątek przed wierzycielami i zwolni środki na rachunku bankowym bez otwierania postępowania restrukturyzacyjnego. Zarządcy majątku (tzw. masy sanacyjnej) nadawane jest szerokie spektrum narzędzi w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa, dlatego wszystkie działania odbywają się pod czujnym okiem sędziego komisarza i wierzycieli.

Postępowanie sanacyjne daje wiele możliwości:
• Wstrzymania egzekucji prowadzonych z majątku przedsiębiorstwa (w tym zabezpieczonych ruchomości i nieruchomości);
• Odstąpienia oraz renegocjacji umów z kontrahentami;
• Redukcji zatrudnienia;
• Rozłożenia spłaty zadłużenia na raty;
• Umorzenia zobowiązań;
• Konwersji zobowiązań na akcje lub udziały.

Koszt takiego postępowania to 1000 zł opłaty sądowej, plus ewentualna zaliczka zgodna z żądaniem sądu co do zasady 5148,07 w 2020 r. Postępowanie takie co do zasady powinno trwać 12 miesięcy, po których przedsiębiorstwo ma docelowo odzyskać płynność finansową i być w stanie wypełniać obowiązki wynikające z zawartego z wierzycielami układu.

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku:
• Wykaz wierzycieli ze wskazaniem wysokości wierzytelności
• Wykaz wierzytelności spornych ze wskazaniem ich wysokości
• Sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata;
• Wykaz środków trwałych;
• Informacje o przedsiębiorstwie: rzeczywisty przedmiot działalności przedsiębiorstwa,
jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi różne działalności to informacje o tych działalnościach, przybliżona ilość pracowników, informacja ogólna kim są klienci, geograficzny obszar działalności;
• Informacja o kluczowych zasobach do prowadzenia działalności (np. określone surowce naturalne, albo konkretne kompetencje pracowników);
• Informację o przyczynach trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (w zależności od sytuacji może pojawić się potrzeba konkretnych dokumentów);
• Propozycje osób zarządzających przedsiębiorstwem na naprawę sytuacji, posiadane informacje o kosztach ich wdrożenia oraz związane z tym posiadane dokumenty (np. kosztorysy);
• Założenia do prognoz z punktu powyżej, jeśli zarządzający już je przygotowali.

Pobierz wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego >>

Lege Advisors

Zobacz także: Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]

    Godziny otwarcia
    Godziny otwarcia 9:00-17:00
    Adres
    Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa