7 marca

Test prywatnego wierzyciela – co to jest?

W ostatnim czasie mieliśmy okazję sporządzić test prywatnego wierzyciela na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego dużego podmiotu z branży e-commerce. 

Test prywatnego wierzyciela to wymagana prawem restrukturyzacyjnym ocena, czy zachowanie oczekiwane od wierzyciela publicznoprawnego jest zgodne z tym, jak zachowałby się wierzyciel prywatny działający w warunkach rynkowych. W szczególności czy zaakceptowałby przewidziane w propozycjach układowych warunki spłaty zobowiązań. 

Test prywatnego wierzyciela

Jeśli test prywatnego wierzyciela wypadnie negatywnie, działanie wierzyciela publicznoprawnego będzie ograniczone przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Ale jak przewidzieć jak zachowałby się wierzyciel prywatny w sytuacji, w której propozycje układowe balansują na granicy scenariusza restrukturyzacyjnego i upadłościowego? Przecież sami wierzyciele prywatni nie zachowują się jednorodnie. 

W takim przypadku kluczem jest szczegółowość analiz i prawidłowa ocena prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy, którą może zapewnić zespół specjalistów obejmujący doradcę restrukturyzacyjnego, analityka, biegłego z zakresu wyceny aktywów posiadanych przez dłużnika. Należy pamiętać, że w 2024 analiza scenariuszy zaspokojenia w wariancie restrukturyzacyjnym i upadłościowym tzw. test zaspokojenia będzie obowiązkowym elementem postępowań restrukturyzacyjnych. Nie tylko z udziałem wierzycieli publicznoprawnych.

My rekomendujemy przygotowywanie ich już dziś, zarówno w interesie dłużników, jak i wierzycieli. Często bowiem postępowania restrukturyzacyjne kończą się fiaskiem, nie ze względu na brak dobrej woli stron do zawarcia układu, ale ze względu na niedostateczną ilość danych potrzebnych do podjęcia przez nich właściwej decyzji. 

Norbert Banaszek (Lege Advisors)

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa