Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa
Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to nasza specjalność. Każdy proces wyceny przedsiębiorstwa wymaga indywidualnego podejścia. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i celu jaki wycena ma spełnić, stosujemy odmienne metody pracy. Niezwykle istotne jest tu przeanalizowanie wszelkich czynników mogących wpływać na wartość firmy. 

Wycena przedsiębiorstwa

W skład wyceny wchodzi więc dogłębna analiza danych finansowych, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również sama branża i otoczenie firmy. Wiedza dotycząca wartości firmy stanowi jeden ze strategicznych elementów zarządzania firmą, będąc podstawą do podejmowania kluczowych decyzji.

Wykonane przez nas wyceny przedsiębiorstw…

…pozwalają ocenić rzeczywistą pozycję spółki na rynku, określić jej możliwości w zakresie inwestowania, a także podjąć rozmowy dotyczące fuzji, przejęcia czy przeprowadzenia oferty publicznej.

Posiadamy również doświadczenie w przygotowywaniu wycen na potrzeby: M&A, restrukturyzacji, upadłości, postępowań sądowych oraz rozliczeń między wspólnikami.

W ramach wyceny przedsiębiorstwa wyceniamy WNiP, znaki towarowe, środki trwałe (w tym ruchomości, linie produkcyjne). Jednym słowem wyceniamy wszystko to co stanowi pozycje bilansowe w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem wykonywanych przez nas wycen były firmy zarówno z sektora MŚP,  jak i dużych przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, budowlanej, usługowej oraz finansowej.

Zapraszamy do kontaktu >

Zobacz także: Upadłość Konsumencka oraz Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

social-facebook social-instagram social-linkedin